1. Về việc chèn ảnh vào diễn đàn

    Hiện nay có rất nhiều topic bị die ảnh thì dùng host Photobucket, các bạn vui lòng vào đây để xem qua thông báo của diễn đàn về tình trạng này nhé.
    Dismiss Notice

Uss Abraham Lincoln (carton, bìa cứng, khăn giấy)

Discussion in 'Tàu thuyền' started by khoa1307, Sep 4, 2017.

  1. khoa1307

    khoa1307 Member

Share This Page