1. Về việc chèn ảnh vào diễn đàn

    Hiện nay có rất nhiều topic bị die ảnh thì dùng host Photobucket, các bạn vui lòng vào đây để xem qua thông báo của diễn đàn về tình trạng này nhé.
    Dismiss Notice

Đã xong GPM 043 "Panzer 38(t)" by Heartilly123

Discussion in 'Xe cộ & Tăng-Thiết giáp' started by Mít xì Hiển, Mar 3, 2013.

  1. Đã fix toàn bộ link ảnh bài viết
     

Share This Page